การลงทะเบียนเข้าร่วมงานภาคการประชุม
ในงาน " มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2556" ( Thailand Research Expo 2013 )
จัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ระหว่างวันที่ 23-27สิงหาคม 2556
ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ

username
password
  ลืมรหัสผ่าน
 
 

การประชุมภาคเช้า ลงทะเบียนระหว่างเวลา 07.30 - 09.00 น. เวลาในการประชุมระหว่าง 09.00 - 12.00 น.
ประประชุมภาคบ่าย ลงทะเบียนระหว่างเวลา 12.30 - 13.30 น. เวลาในการประชุมระหว่าง 13.30 - 16.30 น.
การประชุมภาค Twilight Program ลงทะเบียนระหว่าง 17.00 - 18.00 น. เวลาในประชุมระหว่าง 18.00 - 20.00 น.


หลังจากท่านได้ทำการยืนยันข้อมูลลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ระบบจะจัดส่ง
ข้อมูลบัตรประจำตัว (บัตรบาร์โค้ด) ไปยัง E-mail ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้
กรุณาพิมพ์ (print) บัตรประจำตัว (บัตรบาร์โค้ด) และนำมาแสดงในวันงาน

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ท่านสามารถสอบถามที่ Call Center
จันทร์-ศุกร์  เบอร์    02 539 3128     ระหว่างเวลา   ( 08.00 -18.00 น.)
 เสาร์-อาทิตย์ เบอร์   08 6332 4290 ระหว่างเวลา   ( 08.00-18.00 น.)